Vi rydder op i naturen.

posted in: Nyheder | 0

Invitation til lokalråd og alle andre i Hedensted Kommune, som har lyst til at deltage i affaldsindsamlingen 2019.

Lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts 2019 ”rydder vi op”!

Hvert forår arrangerer Danmarks Naturfredningsforening (DN) en indsamling af affald i naturen. En
national indsamlingsdag, hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen og miljøet en
håndsrækning til glæde og gavn for alle.
DN Hedensted synes, at det er en rigtig god ide og indbyder hermed alle til at deltage i denne
affaldsindsamling. Du kan organisere dagen, hvor du indsamler alene, sammen med få deltagere
eller med mange deltagere. Antallet af deltagere er ikke afgørende.
Vi forestiller os, at du er tovholder, og sørger for de frivillige hænder, og at DN Hedensted sørger
for pressemeddelelse og for det praktiske som affaldssække og fjernelse af det indsamlede,
usorterede affald.
Tilmelding:
Vi vil derfor bede alle, som ønsker at deltage
Enten
 At tilmelde jeres indsamling på denne hjemmeside: www.affaldsindsamlingen.dk/sondag/
senest den 1. marts 2019.
Her kan I også læse mere om affaldsindsamlingen på landsplan.
Eller
 At tilmelde jeres indsamling til DN Hedensted, det vil sige på Martins eller Annas e-mail (se
nederst) senest den 1. marts 2019. Følgende skal oplyses ved tilmeldingen: Lokalrådets
navn, tovholderens navn og adresse, e-mail og telefon nr., mødested med adresse, start- og
sluttidspunkt for indsamlingen.
Fjernelse af det indsamlede affald:
Containere:
Med Hedensted Kommune er det aftalt, at der fra fredag den 29. marts opstilles containere i Uldum
og Snaptun. Disse placeres samme sted som sidste år, ved Brugsen i Uldum og på havnen i
Snaptun. Containerne afhentes mandag den 1. april.
Det er aftalt, at det indsamlede affald ikke skal sorteres, men samles i plastiksække (kun klare,
gennemsigtige sække må benyttes). Sorteringen vil de klare på genbrugsstationen.
Afhentning af affald:
I de områder, hvor der ikke er opstillet containere, og I ikke har mulighed for selv at transportere
affaldet til de opstillede containere, kan vi være behjælpelige med afhentning af det indsamlede
affald lørdag og søndag eftermiddage.
Giv venligst besked til Martin eller Anna om tidspunkt og adresse på det sted, hvor affaldet skal
afhentes.

Registrering af indsamlet affald.
Du skal indtaste dit resultat på www.affaldsindsamlingen.dk Det er nemt at indtaste resultaterne
direkte på siden, og du kan se alle resultaterne med det samme. Når du har registreret dit resultat, er
du med i det samlede landsresultat.
Vi beder om, at I indberetter følgende:
 Antal dåser med pant
 Antal dåser uden pant
 Antal cigaretskod
 Antal kg affald i alt
Hvis I ikke kan veje affaldet, kan I skønne resultatet ved at tælle antallet af affaldssække og gange
med 10. En fyldt affaldssæk vejer gennemsnitligt cirka 10 kilo.
Er der problemer med registreringen, er I velkomne til at kontakte os. 
En forfriskning.
Der er mulighed for, at I kan byde på en forfriskning til indsamlerne i form af kaffe eller sodavand
og evt. køb af billige engangshandsker. For at få refunderet beløbet skal I sende en bon som
kvittering på det indkøbte til Martin – husk at angive reg.nr. og konto nr. Der er ikke sat et maks.
beløb for indkøb, men vi regner med at I administrerer med fornuft.
Trafiksikkerhed.
Meget affald ligger og flyder langs landevejene. Når affaldet indsamles skal trafiksikkerheden altid
overvejes, og husk, at børn ikke bør gå alene og indsamle affald langs vejene.
Pressemeddelelse.
Vi sender pressemeddelelse til Hedensted Ugeavis, Tørring Ugeavis, Horsens Folkeblad og Vejle
Amts Folkeblad, hvor vi fortæller om affaldsindsamlingen i Hedensted Kommune.
Kontaktpersoner ved DN Hedensted:
 Martin Fritzner, tlf.nr. 2266 3813, mail: fritzner@mail.tele.dk
 Anna Sørensen, tlf.nr. 5098 5865, mail: jamn@post.tele.dk
Har I spørgsmål eller andet, som vi kan være behjælpeligt med, er I meget velkomne til at kontakte
os.
Alle ønskes en god og hyggelig affaldsindsamling.
Venlig hilsen
Martin og Anna
DN Hedensted

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.