Generalforsamling i Glud Hallen

posted in: Nyheder | 0

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i cafeteriaet.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden 8 dage før generalforsamlingen på:
bvradm@gmail.com

.
Bestyrelsen