Der findes selvfølgelig mange historier omkring Gluds historie tilbage i tiden. Jeg har fundet denne som jeg lige vil løfte slørret for, og hvis man vil vide mere,
så kan man selv forske videre eller erhverve sig bogen.

Al tekst og billeder kommer fra hjemmesiden www.arneglud.dk eller dialog med familen.

 

En  bondesøn fra landsbyen GLUD ved Horsens blev udskrevet til
den Kongelige Livgarde til Hest, og tjente fra 1799-1809.
Senere blev han rebslager i Maribo.
To sønner videreførte rebslageriet. En søn udvandrede til Bremen

Garveri-luftbillede
Garveri

En søn blev garver og læderhandler i København, og hans sønner
videreførte forretningerne. Bogen omhandler hovedsageligt disse familier,
og deres børn. Der er mange samtidige fotografier, og selskabssange.

Bogen kan downloades på www.arneglud.dk

 

 

 

 

 

 

 

“Hans Christensen Gluud” kom fra landbyen Glud, da han skulle ind som soldat udtalte han bynavnet så langsomt at den formodentlige tyske skriver hørte det med to U’er.

Det blev derved indskrevet i lægsrullen.

glud-kort
Gammelt postkort fra Glud fra Glud Museum.

 

Det almindeligt at man i slutningen af 1700-tallet at man fik bynavnet som slægtsnavn, på den måde vidste officerene også hvem der kendte området omkring Glud.

Han blev så valgt ind til “Livgarden til hest” og lå i København, og så vidt vides vendte han aldrig tilbage til Glud. Efter livgarden blev han værtshusholder, for derefter at blive Consumbetjent i Maribo.

En anden gren af familen flyttede til Bremen.

 

 

 

Glud-byskilt2Besøg i landsbyen Glud i 1978, i midten Arne Glud og Frida Meyer (datter af garver Fritz W. Gluud),
tv. Helmuth Hoppe (fra slægten i Bremen) samt th. Ulrich Hoppe.