Status på Glud Fjernvarme

Vi kan oplyse, at vi har opnået tilstrækkeligt med positive tilkendegivelser/tilmeldinger, således vi kan komme videre med projektet. Det er virkelig godt! 🙌🙌🙌🙌👍👍👍👍 Det betyder, at processen om etablering af fjernvarme i Glud... READ MORE

Generalforsamling Glud Hallen

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2023 kl. 19.00 i cafeteriaet.Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden 8 dage før generalforsamlingen på:m_thorgaard@hotmail.com Bestyrelsen READ MORE

Glud Fjernvarme

Mere end 80 personer mødte op i Glud Forsamlingshus for at høre om det Fjernvarmeprojektet,som nu alene omfatter Glud By. Det fremlagte materiale og tilmelding kan ses på følgende link:https://www.fjernvarme.gludby.dk Der er særligt... READ MORE