Da det ikke er lykkedes at skabe tilstrækkelig opbakning til et fælles fjernvarme projekt i
Glud-Snaptun, har borgergruppen i Glud besluttet at gøre endnu et forsøg på at opnå til-
strækkelig tilslutning til kollektiv varme i Glud by.


Borgermøde tirsdag den 28. marts kl. 19.00 i Glud Forsamlingshus.


SENESTE INFORMATION:

Invitation til nyt informationsmøde den 28. marts kl. 19.00 kan du finde her:
Præsentation af nyt Fjernvarmeprojekti Glud


5. marts 2023

Den 5. marts udløb muligheden for at tilmelde sig det fælles fjernvarmenetværk mellem Glud og Snaptun.
Der er dog herefter arbejdet videre med en fjernvarme løsning som kun dækker Glud by.