glud kirke
Glud kirke

Glud Kirke er hjemmehørende i Glud Sogn og er i pastoratfællesskab med Hjarnø Kirke. Glud Kirke er endvidere en del af Hedensted Provsti og Haderslev Stift. Der kan læses mere om hvem der sidder i menighedsrådet og hvem der er ansatte på sogn.dk/glud.

 

Glud Kirke sørger for et husstandsomdelt kirkeblad, der leveres til alle adresser i Gluds sogns område samt sommerhusboliger med helårsstatus.

Hjarnø+kirke+2006+(2)
Hjarnø kirke

Glud Kirke har gudstjenester stort set hver eneste søndag, hvortil kommer en del kirkelige aktiviteter: fra minikonfirmandundervisning på 3. klassetrin over Sankt Hans-arrangement for børn og til sogneeftermiddage for de ældre.

 

Glud menighedsråd består af 6 folkevalgte personer, som har til opgave at forvalte kirkens anliggender: administrativt, økonomisk og aktivitetsmæssigt. Dvs. alt fra regnskab over kirkegårde, ansættelser, gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.

 

Man er til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til både ansatte, menighedsrådsmedlemmer og præst med det, som man måtte have på hjerte.

 

 

Ulrik Dige
Hans Ulrik Dige Glud Kirkevej 13 7130 Juelsminde Tlf: 7568 3059 Email: ud@km.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAND
Joan Olander Rasmussen
Søborgvej 17, Glud
7130 Juelsminde
Email: joan.o.rasmussen@gmail.com
Tlf: 3033 5953

 

KIRKEVÆRGE
Bent Flemming Andersen
Pøtvej 4, Østrup
7130 Juelsminde
Tlf: 6160 3507

 

KONTAKTPERSON
Jette Hartvigsen
Ternevangen 3, Snaptun
7130 Juelsminde
Tlf: 2482 3691

NÆSTFORMAND
Henrik Nielsen
Fruens Toft 10
7130 Juelsminde
Email:
Tlf: 2040 6045

 

KASSERER
Mads Peder Skøtt Lorenzen
Søborgvej 9, Glud
7130 Juelsminde
Tlf: 2025 6262

 

MENIGT MEDLEM
Liselotte Munk Sarkkinin
Holmen 3, Glud
7130 Juelsminde
Tlf: 2618 4158

Læs mere om Hjarnø Sogn på disse sider:
http://sogn.dk/hjarnoe/