Man behøver ikke være gammel for at være medlem af Glud Skjold Pensionistforening.

Der sker så mange ting i den forening.

Ring og bliv medlem.
Det koster kun 50,- kroner om året.

Pensionistforening

Program 2023/24:

Gule Ærter (kræver tilmelding senest 5/2)
Ons. d. 15. februar kl. 12.00

Borgmester Ole Vind
Ons. d. 15. marts kl. 13.30

Smørrebrød – underholdning (kræver tilmelding senest 15/3)
Ons. d. 12. apri kl. 12.00

Film fra gamle dage mm. / Sten Mørkholt
Ons. d. 10. maj kl. 13.30

Udflugt til Vesterhavet Tirpitz-museet (kræver tilmelding senest 10/5-23)
PRIS: 450 kr. pr. person.
Ons. d. 14. juni kl. 09.00

Banko
Ons. d. 13. september kl. 13.30

Underholdning/muntre historier v/ Jakob Vestager Tybjerg
Ons. d. 11. oktober kl. 14.00

Gløgg og æbleskiver
Ons. d. 1. november kl. 13.30

Julefrokost i Glud Forsamlingshus + underholdning (kræver tilmelding senest 1/11-23)
Ons. d. 29. november kl. 12.00

2024

Generalforsamling & Banko
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ons. d. 17. januar 2024 kl. 13.30

Ret til ændringer forbeholdes bestyrelsen.
Alt tilmelding foregår til Jytte Graversen inden det foregående arrangement på tlf. 2559 7074

Pensionistforeningen:

Formand
Jytte Andersen
Nordmarksvej 4
7130 Juelsminde
Tlf.: 2530 4727

Næstformand
Bodil Andersen
Pøtvej 4
7130 Juelsminde
Tlf.: 2283 2635

Sekretær
Minna Hansen
Klydevej 6, Snaptun
7130 Juelsminde
Tlf.: 51 21 85 62

Best.medlem
Jytte Graversen
Stengårdsvej 10
7130 Juelsminde
Tlf.: 2559 7074

Kasserer
Leif Jørgensen

Klydevej 10, Snaptun
7130 Juelsminde
Tlf.: 6170 3699

Best.medlem
Palle Jensen
Klydevej 1, Snaptun
7130 Juelsminde
Tlf.: 20 46 52 85

Email:

.

Best.medlem
Palle Jensen
Klydevej 1, Snaptun
7130 Juelsminde
Tlf.: 20 46 52 85

Best.medlem
Karsten Rasmussen
Museumsvej 11F
7130 Juelsminde
Tlf.: 2033 4322

Suppleant – 1 år
Ketty Sørensen
Stengårdsvej 
7130 Juelsminde
Tlf.: 

Suppleant – 2 år
Niels Henrik Nielsen
Løkkegårdsvej
7130 Juelsminde
Tlf.: 

Revisorer
Laurits Lauritsen + Marie Hede

Suppleant
Poul Wiin Sørensen

Ovenstående er valgt på den sidste generalforsamling.

edit_image