DGI hjælper os med at modernisere Glud Hallen

posted in: Nyheder | 0

Invitation til visionsaftener om udvikling af Glud Hallen

Borgerforeningen og bestyrelsen i Glud Hallen har igangsat en proces, der har fokus på at
sikre den fremtidige udvikling af hallen.
DGI er blevet bedt om at understøtte dette udviklingsarbejde.

Invitationen her er sendt til de vigtige brugergrupper, som vi gerne vil have tæt dialog med
i hele udviklingsprocessen. Vi vil gerne, at I er med til at udarbejde den strategi, der skal
være udviklingsplanens rettesnor frem mod 2027.

De to sammenhængende visionsaftener afholdes:

  • Torsdag den 09. november, kl. 17.30-20.00 i Glud Hallen
  • Tirsdag den 21. november, kl. 17.30-20.00 i Glud Hallen


Vi håber, at I vil prioritere deltagelsen. Tilmelding til de to visionsaftener kan ske til Gert
Winther – indhold@gludby.dk / Telf. 3020 8899 (frist: mandag d. 6. november)

Hjemmeopgave
For at gøre processen så effektiv som mulig, har DGI tilladt sig at lave et par forberedelsesopgaver til jer. Vi håber, I vil løse opgaven og medbringe resultatet på den første visionsaften – den 09. november (Se de to forberedelsesopgaver herunder).
Husk også at reservere den 21. november til det sidste visionsaften.

Venlig hilsen
Borgerforeningen og bestyrelsen i Glud Hallen


Kan downloades herunder


Onsdag den 4. oktober havde vi et flot fremmøde af brugere og andre interessenter som benytter Glud Hallen eller omgivelserne, men vi vil meget gerne have endnu flere med.

I findes derude uanset om I er nørklekluk, yogaklub eller mødregruppe mv. så skal et moderne “Glud kultur- og idrætscenter” kunne rumme mange flere faciliteter end en sportshal har gjort tidligere.

Men det er vigtigt I deltager aktivt her i processen og giver jeres input!

Processen:

  • Dialogmøder med dig eller din forening.
    DGI sidder tilgængelig i Glud Hallen den 24. og 26. oktober hvor man kan booke sig ind i 30 minutter af gangen. Her kan man komme med sine input.
    Bookes hos Preben Egeskov – preben.egeskov@dgi.dk (senest 22/10)
  • Senere på efteråret samler DGI inholdet til nye fællesmøder med sandwich og øl/vand

DGI skal give os i arbejdsgruppen omkring Glud Hallen den kravsdokumentation/behovs og brugerundersøgelse som vi ved at fondene vil have som krav når vi skal søge midler.