Glud Fjernvarme

posted in: Nyheder | 0

Mere end 80 personer mødte op i Glud Forsamlingshus for at høre om det Fjernvarmeprojektet,
som nu alene omfatter Glud By.

Det fremlagte materiale og tilmelding kan ses på følgende link:
https://www.fjernvarme.gludby.dk

Der er særligt 2 hovedpunkter fra materialet, som skal fremhæves.


 • Hedensted Kommune har indvilliget i at betale for en endelig projektbeskrivelse og for
  præcise udregninger at økonomien.

  DEN ENDELIGT BINDENDE TILMELDING ER DERFOR UDSAT, INDTIL VI FÅR OPLYST DEN
  PRÆCISE ØKONOMI FOR PROJEKTET
  (det gælder for alle, også allerede tilmeldte husstande).
  DET KRÆVER BLOT AT DET NØDVENDIGE ANTAL HUSEJER GIVER DERES POSITIVE
  TILKENDEGIVELSE TIL FJERNVARME.
  De husejere som allerede er tilmeldt, skal ikke foretage sig yderligere.

 • Tillægget til det faste kvadratmeterbidrag (finansieringsbidraget) har betydet, at særligt,
  husejere med store huse har afholdt sig fra tilslutning.
  Der er i den forbindelse ændret en anelse på forholdet mellem MWh-pris og
  kvadratmeterpris. MWH-prisen er øget og kvadratmeterprisen er sænket.

Hvad så nu:

ALLE SOM ER INTERESSERET I AT FÅ BEREGNET DEN PRÆCISE ØKONOMI (og som ikke allerede er
tilmeldt) SKAL TILMELDE SIG PÅ FØLGENDE LINK:

TILMELDING

Alle (også de som tidligere har tilmeldt) vil blive spurgt igen, når det endelige projektforslag er
udarbejdet.
Frist for at afgive din positive tilkendegivelse er den 28. april 2023.