Generalforsamling Glud Hallen

posted in: Nyheder | 0

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2023 kl. 19.00 i cafeteriaet.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden 8 dage før generalforsamlingen på:
m_thorgaard@hotmail.com

Bestyrelsen