Generalforsamling i Glud Hallen

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i cafeteriaet.Dagsorden ifølge vedtægterne.Forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden 8 dage før generalforsamlingen på:bvradm@gmail.com .Bestyrelsen READ MORE