Juelsmindehalvøens Solar og Hedensted Kommune indkalder til møde omkring solcellepark

posted in: Nyheder | 1

Projektudvikler og Hedensted kommune indkalder til møde
den 7. juni 2022 kl. 19 i Glud Hallen

Idéfase i forbindelse med planlægning for et solcelleanlæg ved Stourup

Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg
nord for Stourup. Derfor inviterer Hedensted Kommune dig ind i dialogen om områdets

fremtidige anvendelse til et teknisk anlæg. Området er ikke omfattet af Hedensted Kom-
muneplan 2021-2033. En ændring i anvendelsen af området fra landbrugsjord til et tek-
nisk anlæg kræver, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.

Se området på Krak.dk:
https://map.krak.dk/m/DA73j

Planlægningens indhold

Formålet med planlægningen er at udlægge området til teknisk anlæg i Hedensted Kom-
muneplan 2021-2033 med tilhørende lokalplan, som muliggør etablering af en solcelle-
park på cirka 62 hektar.

Høringsperiode

Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende den foreslåede ændring af kommu-
neplanen. Du/I kan indsende jeres idéer og forslag i høringsperioden fra den 24. maj

2022 til den 21. juni 2022. Dine idéer og forslag vil indgå i det videre planlægningsar-
bejde og blive forelagt politikerne.

Bemærkninger
Send dine idéer og forslag til plan@hedensted.dk. Alternativt kan de sendes per brev til
Tørring Administrationshus, Stationsparken 1, 7160 Tørring, så vi har dem senest den 21. juni 2022.

Flere oplysninger

Du/I kan fra den 24. maj 2022 læse mere om idéfasen, planlægningen og det konkreteprojekt på kommunens hjemmeside: https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/kommuneplan

Parken planlægges til at ligge her:
https://map.krak.dk/m/DA73j

 1. Inger clausen

  Solceller skal ikke være på jorden.
  Den er beregnet t at dyrke føde.
  Vi blir nød t at dyrke vore egne afgrøder.
  Så vi ikke skal importere fra andre lande.
  Op på fabrikstage eller evt væggene.
  Op på hustage, så man selv kan producere sin egen strøm.
  Få så de vindmøller op ude på havene, der giver de mere vind og genere hverken mennesker eller dyr.
  Der er ikke grund t at bruge flere penge på forundersøgelser, enhver m lidt sund fornuft, kan se at dette er den rigtige løsning, slip det så løs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.