Juelsmindehalvøens Solar og Hedensted Kommune indkalder til møde omkring solcellepark

posted in: Nyheder | 0

Projektudvikler og Hedensted kommune indkalder til møde
den 7. juni 2022 kl. 19 i Glud Hallen

Idéfase i forbindelse med planlægning for et solcelleanlæg ved Stourup

Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg
nord for Stourup. Derfor inviterer Hedensted Kommune dig ind i dialogen om områdets

fremtidige anvendelse til et teknisk anlæg. Området er ikke omfattet af Hedensted Kom-
muneplan 2021-2033. En ændring i anvendelsen af området fra landbrugsjord til et tek-
nisk anlæg kræver, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.

Se området på Krak.dk:
https://map.krak.dk/m/DA73j

Planlægningens indhold

Formålet med planlægningen er at udlægge området til teknisk anlæg i Hedensted Kom-
muneplan 2021-2033 med tilhørende lokalplan, som muliggør etablering af en solcelle-
park på cirka 62 hektar.

Høringsperiode

Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende den foreslåede ændring af kommu-
neplanen. Du/I kan indsende jeres idéer og forslag i høringsperioden fra den 24. maj

2022 til den 21. juni 2022. Dine idéer og forslag vil indgå i det videre planlægningsar-
bejde og blive forelagt politikerne.

Bemærkninger
Send dine idéer og forslag til plan@hedensted.dk. Alternativt kan de sendes per brev til
Tørring Administrationshus, Stationsparken 1, 7160 Tørring, så vi har dem senest den 21. juni 2022.

Flere oplysninger

Du/I kan fra den 24. maj 2022 læse mere om idéfasen, planlægningen og det konkreteprojekt på kommunens hjemmeside: https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/kommuneplan

Parken planlægges til at ligge her:
https://map.krak.dk/m/DA73j

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.